Pojdite na vsebino

Nove cene vrtca, višji popusti za občane

Vrtec Ankaran
Kljub podražitvam so v Ankaranu cene vrtca za občane v primerjavi z ostalimi tremi istrskimi občinami najugodnejše. (Foto: Občina Ankaran)

Občinski svet Občine Ankaran je 28. marca določil nove cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran. Kljub višjim cenam programov bodo občani zaradi visokih popustov po novem plačevali zgolj od 8,5 do 15 odstotkov več za 1. starostno obdobje in od 11 do 15 odstotkov več za 2. starostno obdobje.

Cene programov predšolske vzgoje se od leta 2019 v Ankaranu niso spreminjale. Določitev novih cen, ki bodo začele veljati v mesecu maju, izhaja iz elaborata javnega zavoda OŠV Ankaran, ki med razlogi za nujnost izračuna nove ekonomske cene v letu 2024 navaja bistveno povišanje stroškov dela, rast cen življenjskih potrebščin, višje stroške materiala in storitev ter živil glede na zadnjo ekonomsko ceno. Nova cena dnevnega programa v Vrtcu Ankaran bo odslej 680 evrov (doslej 528 evrov) za 1. starostno obdobje in 505 evrov (doslej 393 evrov) za 2. starostno obdobje.

Četudi je dvig cen programov skoraj 29-ostoten, bodo občani s popusti po novem plačevali zgolj 8,5 do 15 odstotkov več za 1. starostno obdobje in 11 do 15 odstotkov več za 2. starostno obdobje, s čimer so v Ankaranu cene vrtca za občane v primerjavi z ostalimi tremi istrskimi občinami najugodnejše. Da bi zmanjšala finančno breme staršev, je Občina Ankaran namreč določila visoke progresivne popuste. Za program 1. starostnega obdobja velja za občane iz 2. do 4. dohodkovnega razreda 20-odstotni popust, za občane z višjimi dohodki pa 15-odstotni popust. Podobno velja za program 2. starostnega obdobja, le da so tu starši iz nižjih dohodkovnih razredov upravičeni do 18-odstotnega popusta. Popusti so predvideni tudi za občane, ki imajo otroke vpisane v ankaransko enoto vrtca Delfino Blu; za 1. starostno obdobje 15- do 20-odstotni, za 2. starostno obdobje pa 18- do 20-odstotni popust.

Tabela nove cene vrtca 2024

Ob tem ne gre spregledati, da se poleg razlike med ceno programa in zneskom, ki ga po odločbi centra za socialno delo plačajo starši, iz občinskega proračuna financirajo tudi dodatni stroški, ki niso všteti v ceno programa. Mednje štejemo nadstandardni program, ki zajema dodaten strokovni kader, tri dvojezične skupine, izlete in obiske kulturnih in drugih ustanov, dramski krožek, pevski zbor, tečaje plavanja in šolo v naravi, izobraževanja zaposlenih, šole staršev itd.