Pojdite na vsebino

Občina Ankaran je postala Občina po meri invalidov

oddelekzadruzbenedejavnostiparkiriscazainvalide
Občina Ankaran je postala Občina po meri invalidov. Na sliki so urejena parkirna mesta za invalide na Sv. Katarini. Foto: Občina Ankaran

Občini Ankaran je Zveza delovnih invalidov Slovenije (Zveza) po 24. seji upravnega odbora Zveze podelila listino Občina po meri invalidov.

Gre za uspešen zaključek večletnega projekta, h kateremu je občina pristopila že v letu 2019 in v sklopu katerega je bilo opravljenih več aktivnosti za zagotavljanje večje kakovosti življenja invalidov in ranljivih družbenih skupin nasploh.

Občini Ankaran je Zveza delovnih invalidov Slovenije podelila listino Občina po meri invalidov. S tem se je sklenil večletni projekt za pridobitev listine, ki ima svoje začetke že v letu 2019.

Potem ko je Zveza delovnih invalidov Slovenije v septembru 2022 že drugič obiskala Ankaran, je lokalna skupnost konec septembra oddala končno poročilo o izvajanju in realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini za leto 2022. Na 24. seji je upravni odbor Zveze sprejel sklep, da se Občini Ankaran podeli naziv Občina po meri invalidov.

Upravni odbor je v svoji obrazložitvi zapisal: »da je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti; okrepila sta se vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju; da so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov; da je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov; občina se odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.«

Župan Gregor Strmčnik je ob tem povedal: »Listina Občina po meri invalidov je še en dokaz, da gre mlada Občina Ankaran v pravo smer in je vključujoča lokalna skupnost po meri vseh družbenih skupin, ne samo invalidov. Prejem listine seveda ni zadnji korak pri zagotavljanju višje kakovosti življenja ranljivih družbenih skupin, je le eden izmed doseženih ciljev za boljše življenja vseh Ankarančank in Ankarančanov ter predstavlja zavezo tudi za v prihodnje.«

Občina Ankaran je k projektu pristopila v letu 2019, ko je izvedla okroglo mizo na temo enakih možnosti za vse. V obdobju od 2019 do 2021 pa je pripravila in sprejela Analizo položaja invalidov v občini in Akcijski načrt za obdobje 2022-2026 ter vzpostavila pogoje za delovanje Sveta za invalide. 8. aprila 2022 je bil ob prvem obisku Zveze delovnih invalidov Slovenije podpisan uradni dogovor o vključiti občine v projekt Občina po meri invalidov in predstavljeni so bili dosedanje delo in načrti za v prihodnje. Drugi obisk Zveze, 21. septembra 2022, je bil namenjen evalvaciji občinskega dosedanjega dela in doseženih ciljev za leto 2022 ter oblikovanju usmeritev za oddajo končnega poročila, ki je bil zadnji korak za pridobitev listine.