Občina Ankaran prejela znak SUPer gostinec

občina-ankaran-prejela-znak-super-gostinec
Občina Ankaran je konec aprila postala SUPer gostinec in bo o tem ozaveščala tudi z napisi v lokalih ter z objavami na družbenih omrežjih. Foto: Občina Ankaran

Občina je dobila priznanja za pristop k zavezi SUPer gostinec. To pomeni zavezo k zmanjšanju oz. popolnem prenehanju uporabe izdelkov iz plastike za enkratno uporabo (S – single, U- use, P – plastic).

Priznanja je Občina dobila za lokale Valdoltra, Študent in Debeli rtič, enako pa bo veljalo tudi za lokal na Sv. Katarini. Že od začetka delovanja se za kozarce in slamice uporablja biorazgradljivo plastiko iz koruznega škroba. Lani je bilo veliko plastične embalaže, v kateri je pijača, že zamenjane za stekleno, letos pa so na voljo tudi pločevinke, ki imajo ob pravilnem odlaganju najmanj vpliva na okolje. Čeprav so kozarci iz biorazgradljive plastike, se ta plastika razgradi samo v industrijskih kompostnikih, zato je želja zmanjšati tudi uporabo tovrstne embalaže. Večina embalaže za prevzem hrane je iz papirja, pribor pa je lesen.