Pojdite na vsebino

Obisk Varuha človekovih pravic v Ankaranu: Ankarančani zahtevajo zdravo okolje

bi8a5754
Srečanje Varuha človekovih pravic Petra Svetine z županom Gregorjem Strmčnikom. Foto: Jakob Bužan

Občino Ankaran je 18. januarja obiskal Varuh človekovih pravic (Varuh) Peter Svetina v okviru rednega poslovanja institucije Varuha na terenu.

Poslovanje institucije Varuha na terenu daje občanom, organizacijam in drugim združenjem možnost, da se tisti dan prijavijo na pogovor z Varuhom glede domnevnega kršenja človekovih pravic oz. drugih svoboščin, ki jih posameznikom kršijo državni organi, institucije ali lokalna samouprava.

Srečanje s Civilno iniciativo Rožnik

Varuh Peter Svetina se je v Medgeneracijskem središču Ankaran srečal s predstavnikom Civilne iniciative Rožnik, ki je izpostavil, da delovanje Luke Koper predstavlja perečo težavo za lokalno okolje. Civilna iniciativa namreč opozarja na luško čezmerno svetlobno in hrupno obremenitev, ki je moteča za stanovalce Rožnika in drugih bližnjih zaselkov ter po njihovo predstavlja kršitev pravice do zdravega okolja/življenjskega prostora. Varuh je v pogovoru civilno iniciativo pozval, naj vloži formalno pobudo, ki jo bodo resno obravnavali in poskrbeli, da se morebitne kršitve odpravijo in se ne ponavljajo.

Desetletje opozoril državi in nekaj pravnih postopkov ni dovolj

Varuh se je nato srečal z županom Gregorjem Strmčnikom, ki je ob tem povedal, da imajo občani že dolga leta težave z motečimi vpliva pristanišča in da so človekove pravice po zdravem življenjskem okolju v Ankaranu že več let sistematično kršene. Lokalna skupnost namreč državo že desetletje opozarja na negativne vplive pristanišča, ravno tako pa je v preteklosti že sprožila več pravnih postopkov, pri katerih vztraja. Državi je Strmčnik ob tem predlagal rešitev v tripartitnem sporazumu z Luko Koper. Država bi v tovrstnem sporazumu nastopila v dveh vlogah; kot večinska lastnica Luke Koper in snovalec državnega prostorskega načrta za območje pristanišča.

Foto: Strmčnik je državi predlagal rešitev v tripartitnem sporazumu z Luko Koper. Foto: Jakob Bužan

Skrb za starejše v smeri deinstitucionalizacije

Svetina se je pogovarjal tudi s predstavniki Društva upokojencev Ankaran, ki so izpostavili, da v Ankaranu ni doma za starejše. Tudi dom za upokojence je bil tema pogovora s Strmčnikom, v katerem sta se oba strinjala, da je treba poskrbeti za starejše in zasledovati smer deinstitucionalizacije.

Ob obisku Ankarana je Varuh obiskal tudi Nastanitveni center Debeli rtič in pohvalil Občino Ankaran za sprejem ukrajinskih vojnih beguncev.

VARUHOV KOTIČEK

Na Občinski upravi Občine Ankaran, na naslovu Regentova 2, je postavljen stalen Varuhov kotiček, kjer lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani v času uradnih ur preberejo, kako oddati formalno pobudo Varuhu in dobijo obrazec za oddajo vloge. Varuhov kotiček je na voljo tudi na občinski spletni strani https://obcina-ankaran.si/sl pod zavihkom »Za občane«.


Fotogalerija