Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

29. marca je začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, ki določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. 

Foto: Pexels.comSkladno s odlokom, se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati zlasti: 

  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
  • ograje v večstanovanjski stavbi,
  • stikala za upravljanje in kabine dvigala,
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
  • oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Gre za dodatni ukrep, ki lahko skupaj z drugimi preventivnimi ukrepi dodatno zmanjša verjetnost prenosa bolezni. Glede na to, da se koronavirus prenaša kapljično in prek onesnaženih površin, je na površinah, ki se jih ljudje pogosto dotikajo z rokami, večja možnost prenosa povzročiteljev bolezni, zato je potrebno pogosto razkuževanje. 

Občina Ankaran je dne 1. 4. 2020 vse upravnike večstanovanjskih stavb obvestila o določilih novega odloka o razkuževanju večstanovanjskih stavb, jih pozvala k doslednemu izvajanju razkuževanja ter jim dostavilanavodila Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) glede priprave primernega razkužila za skupne prostore večstanovanjskih objektov. 

Foto: Pexels.comOsnovna navodila za pripravo razkuževalne raztopine so na voljo tukaj

Podrobnejša navodila o razkuževanju večstanovanjskih stavb, namenjena lastnikom, upravnikom in izvajalcem razkuževanja, ki jih je Občina Ankaran že posredovala vsem upravnikom večstanovanjskih stavb v Ankaranu, so na voljo tukaj

Oseba, ki izvaja dezinfekcijo, naj bo zaščitena z zaščitno haljo, zaščitnimi rokavicami, masko in z zaščito za oči. Upošteva naj vsa opozorila proizvajalca glede zaščite oseb ter primernosti razkužilnega sredstva za materiale, na katerih izvaja razkuževanje. NIJZ priporoča, da se stikala prebrišejo, na ostale površine pa naj se sredstva nanaša z razpršilko in pusti, da se površina sama posuši. Ves čas razkuževanja naj bo zagotovljeno zračenje prostora razkuževanja. 

V občini Ankaran je nekaj večstanovanjskih stavb z več kot dvema in manj kot osmimi stanovanji, ki skladno z veljavno zakonodajo nimajo upravnika. Tudi v teh stavbah je obvezno izvajanje razkuževanja vsaj dvakrat dnevno, za izvedbo pa so odgovorni stanovalci sami. V kolikor bi stanovalci takih stavb (brez upravnika) imeli težave z izvajanjem odloka oz. organizacijo razkuževanja, se za pomoč lahko obrnejo na Občino Ankaran, tel. 05 66 53 000 ali info@obcina-ankaran.si