Knjižnica Ankaran s ponedeljkom uvaja izposojo knjižničnega gradiva z dostavo na dom 

V času epidemije in interventnih ukrepov je Knjižnica Ankaran že dlje časa zaprta. Trenutno deluje virtualna knjižnica, ki pa občanom ne zagotavlja vsega nujno potrebnega gradiva. Zato je odslej na voljo izredna storitev za občane Ankarana – izposoja z brezplačno dostavo knjižničnega gradiva na dom.

Zaradi zaprtja knjižnice so prikrajšani zlasti mladi, ki ne morejo dostopati do študijskega gradiva, pa tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije. Zanje je sedaj na voljo izredna storitev – izposoja z brezplačno dostavo knjižničnega gradiva na dom.  Storitev se bo začela izvajati s ponedeljkom, 6. aprila 2020. 

Foto: Pexels.comČeprav je v času epidemije in posledičnih interventnih ukrepov  Knjižnica Ankaran že dlje časa zaprta, to še ne pomeni, da občani ne morejo dostopati do kakovostnega branja. Pospešeno se gradi Virtualna knjižnica, ki je odprta je 24 ur na dan in 7 dni v tednu, dosegljiva pa je s samo nekaj kliki od doma. V spletni knjižnici Biblos je na voljo več kot 1.800 aktualnih knjig za odrasle in otroke. Za čas zaprtja knjižnice je vpis preko spletnega COBISS+, s tem pa tudi izposoja e-knjig, časopisov in drugega gradiva za vse občane brezplačna. Nasveti za branje dobrih knjig so na voljo preko portala Dobreknjige.si. V virtualni knjižnici so na voljo še številni elektronski viri za različne ciljne skupine, od bogate zbirke gotovo 5.000 dnevno svežih časopisov in revij PressReader, do zvočnih pravljic, enciklopedij in podatkovnih zbirk iz različnih področij človekovega znanja.

Foto: Pexels.comKljub skokovitemu porastu uporabe virtualne knjižnice se Knjižnica Ankaran zaveda, da občanom ne zagotavlja vsega nujno potrebnega gradiva. V času zaprtja knjižnice so prikrajšani zlasti mladi, ki ne morejo dostopati do gradiva za učenje in študij, pa tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije, hkrati pa so v tem obdobju najbolj ranljiva in pogosto tudi socialno najbolj izolirana skupina. Zanje se, v dogovoru z Občino Ankaran, uvaja izredno storitev – izposoja knjižničnega gradiva z dostavo na dom. Interventna storitev bo izvedena brez neposrednega stika z uporabniki in upoštevajoč vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih organov.

Foto: Pexels.comStoritev bo brezplačna, izvajali jo bomo na območju občine Ankaran in sicer samo za gradivo, ki ga občani potrebujejo za učenje in študij. Izjema so upokojenci, ki bodo lahkov času izrednih razmer naročali katerokoli gradivo, tudi knjige za branje v prostem času. 

Vsak občan bo lahko na dom naročil do 3 knjige na mesec. Naročila sprejemajo vsak delavnik med 9. in 15. uro na telefonsko številko 041 324 839, na dom pa jih bodo dostavljali ob torkih in četrtkih.