Športno rekreacijski park (ŠRP) Sv. Katarina bo dostopen po obalni pešpoti

Z urejanjem dostopnosti in izgradnjo obalne pešpoti, s pridobitvijo dodatnih zemljišč in površin ter z vlaganji v športno infrastrukturo Občina Ankaran tudi v letu 2021 nadaljuje z urejanjem ŠRP Sv. Katarina.

Podrobnejša predstavitev vzpostavitve projekta obalne pešpoti in urejanje športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, je dostopna na tej povezavi. 

Območje ŠRP Sv. Katarina