Topel obrok za učence in dijake

Učenci, dijaki in njihovi starši/skrbniki lahko v času šolanja na daljavo zaprosijo za zagotovitev toplega obroka.

Od srede, 11. novembra 2020, bo vsem učencem, ki bi to želeli, zagotovljen topel obrok

Za učence od 1. do 5. razreda je cena obroka z nepovratno embalažo 3,10 EUR, za učence od 6. do 9. razreda pa 3,20 EUR. Učenci ali starši/skrbniki lahko kosilo prevzamejo pri zunanjem vhodu v šolsko kuhinjo Osnovne šole Ankaran med 12. in 13. uro.

Priprava toplega obroka je za učence, ki so po odločbi centra za socialno delo upravičeni do subvencioniranega kosila, še naprej brezplačna. Stroške obroka krije Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Vsi, ki bi se želeli prijaviti, se lahko obrnejo na Osnovno šolo Ankaran, prek elektronskega naslova knjigovodstvo@osv-ankaran.si ali telefonske številke 05 662 66 84.

Brezplačen topel obrok pa bo zagotovljen tudi vsem dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Dijaki se za obrok prijavijo na svoji šoli, slednja pa bo seznam prijav posredovala občini dijakovega prebivališča. Informacije o tem, kje in kdaj boste obrok lahko prevzeli, bodo objavljene v posebnem pozivu.