Vpis v Vrtec Ankaran

Starše in skrbnike, ki želijo vpisati otroka v Vrtec Ankaran za šolsko leto 2021/22, vabimo k oddaji vloge za vpis med 1. in 31. marcem 2021.

Obrazec je dostopen na spletni strani vrtca, rubrika starši, obrazci, vloge. Izpolnjen obrazec je potrebno poslati na naslov OŠV Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran.

Otrok s posebnimi potrebami ima prednost pri sprejemu v vrtec na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Prednost ima prav tako otrok, za katerega starši oziroma skrbniki predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Obrazec je dostopen tukaj.