Zborovanje občanov - javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN Občine Ankaran

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN 27. junij 2019
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN 27. junij 2019

Na zborovanju občanov - javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, ki je potekalo v telovadnici OŠV Ankaran dne 27. junija 2019, so se občani v okviru skupne predstavitve Občine Ankaran in izdelovalca načrta seznanili s podrobno predstavitvijo predloga.

Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki je objavljeno v razdelku "Za medije" na naslednji spletni povezavi https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/201906/20190628szj49javna-obravnava-opnvk.pdf