Istrski občinski sveti za zaščito pitne vode

Skupna seja občinskih svetov
Prva skupna seja občinskih svetov slovenske Istre, FOTO: Zdravko Primožič/FPA

Občinske svetnice in svetniki občin Ankaran, Koper, Izola in Piran so na prvi skupni seji sprejeli sklepe, s katerimi od države zahtevajo okrepitev ukrepov za zaščito pitne vode. Pričakujejo tudi, da bo država pripravila načrt dejavnosti za zagotovitev nujnega vodnega vira.

Občinske svetnice in svetniki občin Ankaran, Koper, Izola in Piran so v petek, 5. 7. 2019, na prvi skupni seji, sklicani zaradi okoljske grožnje po nesreči vlaka pri Hrastovljah, sprejeli pet sklepov. Po večurni razpravi so prišli do skrb vzbujajoče ugotovitve, da država v primeru onesnaženosti vodnega vira Rižana prebivalcem območja ni sposobna zagotoviti ustavne pravice do oskrbe s pitno vodo. Skupaj od državnih organov zahtevajo, da odredijo in izvedejo vse potrebne ukrepe ter aktivnosti za preprečitev onesnaženja edinega vodnega vira za slovensko Istro. Prav tako od Ministrstva za okolje in prostor RS zahtevajo, da najpozneje v mesecu dni predloži županom občin slovenske Istre terminski načrt aktivnosti za zagotovitev nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.

Članice in člani občinskih svetov so župane zadolžili, naj okrepijo prizadevanja za reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za slovensko Istro, in jim podelili polna pooblastila v okviru svojih pristojnosti, da prednost vodijo vse postopke za zagotavljanje nujnega vodnega vira. Svetnice in svetniki so zahtevali tudi, naj se okrepi nadzor nad stanjem železniške in cestne infrastrukture na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja vodnih virov v primeru nesreč; naj se zagotovi takšno vzdrževanje omenjene infrastrukture, da poškodbe in napake ne bodo možne; naj se uredi promet tako, da bodo vlaki, ki prevažajo nevarne snovi skozi vodovarstvena območja, vedno vozili s primerno hitrostjo; naj se izvedejo ukrepi, s katerimi se bodo zmanjšala tveganja za nastanek nesreč. V primeru, da teh ukrepov pristojne institucije ne morejo zagotoviti, svetnice in svetniki pričakujejo, da bodo preučene možnosti, kako doseči prepoved transporta nevarnih snovi skozi vodovarstvena območja do zagotovitve vodnega vira za slovensko Istro.

Na seji so med drugim državi izrekli tudi podporo pri izvajanju aktivnosti, povezanih z gradnjo drugega tira in investiranjem v dvotirno železnico. Pristojna ministrstva so opozorili tudi, da je treba nujno urediti cestno infrastrukturo v slovenski Istri. 

Minister za okolje Simon Zajc, ki se je udeležil seje, je zagotovil, da bodo resno začeli s preučevanjem možnosti in iskanjem drugega vodnega vira. 

Seje so se med drugimi udeležili tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice Agencije RS za okolje mag. Lilijana Kozlovič, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj, poveljnik Gasilske brigade Koper Denis Glavina ter članice in člane Kluba istrskih poslancev.