Pojdite na vsebino

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183 - začasna rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina

V času od 3. oktobra do vključno 18. oktobra 2022 bo v prostorih Občinske uprave Občine Ankaran, na Regentovi 2 potekala javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183 za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu.

V času javne razgrnitve lahko podate pripombe na info@obcina-ankaran.si ali v knjigo pripomb v prostorih občinske uprave, Regentova 2. 

Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki: 

- Elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo

- Grafični del: