Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2022 in delavnica za prijavitelje

Obveščamo vas, da je bil dne 2. 3. 2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2022. Rok za oddajo vlog je 17. 3. 2022.

Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
2. Pogoji in merila
3. Prijavni obrazci
4. Vzorec pogodbe
5. Obrazci poročanje

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 17. 3. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču Občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.

V pomoč in oporo prijaviteljem bo v četrtek, 10. 3. 2022, ob 15. uri organizirana delavnica, in sicer v jedilnici Vrtca Ankaran, Regentova 4. 

REZULTATI RAZPISA