Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

Občina Ankaran je 12. 2. 2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024. Vi informiamo che il 12 febbraio 2024 è stato pubblicato il Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano per l'anno 2024.

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na spodnje povezave.

Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
1. Invito a presentare domanda
2. Pogoji in merila
2. Condizioni e criteri di selezione e valutazione
3. Prijavni obrazci
4. Vzorec pogodbe
5. Obrazci za poročanje

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

Zadnji rok za oddajo prijav je 26. 2. 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču Občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.

V pomoč in oporo prijaviteljem bo v sredo, 14. 2. 2024, ob 15.30 uri organizirana delavnica v prostorih Vrtca Ankaran (jedilnica).

La documentazione è disponibile cliccando ai collegamenti sopra elencati. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 26 febbraio 2024. Le domande si considerano consegnate in tempo se presentate l’ultimo giorno della scadenza stabilita a mezzo raccomandata o di persona presso l’ufficio protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci durante l’orario d’ufficio, il lunedì e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.