Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2022

Obveščamo vas, da je bil dne 4. 4. 2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2022. Zadnji rok za oddajo prijav je 19. 4. 2022.


Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
2. Obvezni obrazci
3. Obrazec 1
4. Obrazec 2
5. Obrazec 3
6. Vzorec zahtevka
7. Vzorec pogodbe

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 19. 4. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču Občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.

REZULTATI RAZPISA