Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2024

Obveščamo vas, da je bil dne 22. 1. 2024 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2024.

Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
1. Bando pubblico per il cofinanziamento di programmi e progetti per bambini e giovani - INVITO
2. Obvezni obrazci
3. Zahtevek
4. Vzorec pogodbe

Sklep o začetku postopka

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 7. 2. 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.