Pojdite na vsebino

Obvestilo lastnikom počitniških stanovanj

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) občine določijo letno pavšalno turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj.

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pozivamo vse lastnike počitniških stanovanj oziroma objektov, da do vključno 28. 2. 2023 sporočijo občinski upravi Občine Ankaran vse morebitne spremembe, ki so se zgodile v letu 2022 (npr. sprememba lastništva, stanovanjske površine, naslova stalnega bivališča, oddaja v najem, adaptacija objekta z dokazili itd.) na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran, ali na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si.