Pojdite na vsebino

Počitniško delo

Občina Ankaran razpisuje naslednja prosta delovna mesta za opravljanje počitniškega dela v času poletne sezone 2019:

1. Reditelj na parkiriščih

Pogoji: komunikativnost, odgovornost in prilagodljivost. Zaželeno je znanje italijanskega jezika.

2. Natakar

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, odgovornost in prilagodljivost. Zaželene so izkušnje v strežbi in znanje italijanskega jezika. Študentska napotnica ni pogoj.

Prosimo, da zainteresirani pošljete svojo vlogo na erika.lampe@obcina-ankaran.si. Vloga naj vsebuje kratko predstavitev, datum rojstva in telefonsko številko dijaka/študenta. Prijave zbiramo do 2. 6. 2019.

***

Il Comune di Ancarano cerca studenti per i seguenti posti di lavoro vacanti durante la stagione estiva 2019:

1. Custode parcheggi

Requisiti: comunicatività, serietà e flessibilità. Gradita conoscenza della lingua italiana.

2. Cameriere

Requisiti: maggiorenne, comunicatività, serietà e flessibilità. Gradita esperienza e conoscenza della lingua italiana. Non e' obblogatoria l'impegnativa del servizio studentesco.

Si prega di inviare le domande a erika.lampe@obcina-ankaran.si. La domanda deve includere una breve presentazione, la data di nascita e il numero di telefono dello studente. La scadenza per l'invio delle adesione e' fissata per il 2 giugno c.a.