Pojdite na vsebino

Povabilo k rezervaciji terminov za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina

Obveščamo vas, da bodo igrišča za igranje odbojke na mivki ter pripadajoči garderobni in sanitarni prostori na območju ŠRP Sv. Katarina, ki so v upravljanju Občine Ankaran, na razpolago.

Na razpolago bodo v obdobju od 1. 5. do 30. 9. 2023 v sledečih terminih: 

  • jutranji termin od 7. do 12. ure,
  • popoldanski termin od 17. do 22. ure.

Razpoložljivi termini se uporabnikom dodeljujejo glede na prednost pri uporabi in čas rezervacije.  

Pri rezervaciji igrišč, ki so predmet tega povabila, imajo prednost v skladu s 17. členom (prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran: 

  1. Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki. 
  2. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki. 
  3. Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ. 

Uporabnina se poravna ob rezervaciji termina oziroma skladno z določili pogodbe o rezervaciji igrišč. V ceno uporabe je vključena uporaba igrišča, garderobe, zunanjega tuša in skupnih sanitarij. Cenik uporabe igrišč za igranje odbojke na mivki je objavljen na oglasni deski in spletni strani Občine Ankaran, pod zavihkom Uradne objave. 

Vse zainteresirane za uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki vabimo, da  prijavnico (spodaj povezava do dokumenta) in jo pošljejo na elektronski naslov: odbojka@obcina-ankaran.si

Občina Ankaran bo z uporabniki sklenila pogodbe o rezervaciji, v katerih bodo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev ter medsebojnih obveznosti upravljavca in uporabnika, navedeni čas in obdobje uporabe ter odgovorna oseba uporabnika za uporabo igrišča, upoštevanje pravilnika o uporabi igrišč, morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter varnost uporabnikov in vadbe. 

Za kakršna koli dodatna pojasnila se lahko obrnete na g. Danijela Magdiča, telefonska št.: 051 288 683 ali po elektronski pošti na naslov: odbojka@obcina-ankaran.si

Povabilo, cenik in prijavnica <<


povabiloodbojkaFoto: Pexels.com.