Pojdite na vsebino

Poziv: prijava škode zaradi posledic poplav

Občinske komisije občin Ankaran, Koper, Izola in Piran pozivajo oškodovance, naj prijavijo škodo, ki je nastala na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019.

Škoda se ocenjuje na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh, št. 844-31/2019-15-DGZR, z dne 25. novembra 2019, skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode. Oškodovanci morajo podati prijavo na predpisanih obrazcih:

Prijave je potrebno oddati v sprejemni pisarni občine, kjer je škoda nastala – osebno ali po pošti (upošteva se datum poštnega žiga), in sicer najpozneje do 10. decembra 2019 do 12. ure

Obrazci za prijavo škode so objavljeni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje oziroma so dostopni na zgornjih povezavah in v sprejemnih pisarni občine (Regentova 2).

Za pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 05 66 53 032