Pojdite na vsebino

Preklic razglasa velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je s 4. majem 2020 razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je bila razglašena dne 20. 3. 2020 na območju celotne države. 

Z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja se preneha tudi izvajanje poostrenega nadzora s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policije.