Pojdite na vsebino

Pričetek gradbenih del v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine -Koper in Občine Ankaran - Čisto za Koper in Ankaran«

V ponedeljek, 19. 9. 2022, se bodo v sklopu projekta “Čisto za Koper in Ankaran” pričela dela za izgradnjo kanalizacijskega sistema aglomeracije Hrvatini na objektu “Kanalizacija Barižoni”.

Zaradi izvedbe del na objektu »Kanalizacija Barižoni« bo oviran promet v obdobju med 19. 9. 2022 in 1. 6. 2023, dnevno od 08.00-17.00

Postavljene bodo popolne zapore cest LC 177021 Valdoltra - Barižoni - Sv. Brida (Razgledna pot), LC 177013 Hrvatini – Kolomban, JP 677015 Razgledna pot-Barižoni, JP 677011 Debeli rtič-Miloki-Jurjev hrib-Barižoni in dostopi k stanovanjskim objektom. Obvoz v smeri Ankarana in nazaj je možen preko Kolombana in Hrvatinov.

Izvajalci vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in razumevanje ter dosledno spoštovanje prometne signalizacije in odredb pristojnih služb za urejanje prometa.