Pojdite na vsebino

Pričetek gradbenih del za trgovino v centru naselja

8. avgusta 2022 se bodo na javni poti JP 680 311 pričela dela za ureditev mirujočega prometa na površinah s parcelnimi št. 503/1, 569, 571/3, 577, 578, 579, 1315/2, vse k.o. Oltra (lokacija za trgovino v centru naselja).

V sklopu ureditve površin bo, poleg ureditve dodatnih parkirnih mest, meteorne kanalizacije in namestitve urbane opreme ter ureditve obstoječih parkovnih površin, postavljena tudi javna razsvetljava in nameščen nov podzemni ekološki otok, kar bo pripomoglo k večji kakovosti bivanja vseh okoliških stanovalcev in uporabnikov. Gradnja bo potekala od 8. 8. do 15. 10. 2022, od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 14. uro. 

V času izvedbe projekta je na navedenem območju predvidena delna zapora ceste in popolna zapora parkirnih mest, in sicer od 8. 8. do 15. 10. 2022 vse dni v tednu, neprekinjeno (24 ur na dan). 

Obstoječi ekološki otok bo v času izvajanja del začasno prestavljen na konec slepega odseka Regentove ulice za trgovino. Zaradi lažjega dostopa vozil Marjetice Koper za namen praznjenja zabojnikov prosimo, da se na tistem mestu ne pušča osebnih vozil.

Obvestilo o pričetku del - parkirišče za trgovino v centru naselja