Pojdite na vsebino

Rižanski vodovod poziva k varčni in racionalni porabi pitne vode

Glede na ogroženost podtalnice, dejansko razpoložljive količine vode iz vseh treh vodnih virov in sušne vremenske napovedi Rižanski vodovod opozarja porabnike na varčno in racionalno uporabo vode.

Nagel dvig temperatur, turistična sezona, dvig splošne rabe vode in predvsem včerajšnja nesreča z iztirjenim vlakom znotraj vodovarstvenega območja je terjala nekaj takojšnjih ukrepov na sistemu oskrbe Obale s pitno vodo. Temu v sled je Rižanski vodovod povečal odjem vode iz sosednjih vodovodov, izločili neposredni odjem iz izvira Rižane in zagotovili odjem s črpanjem podtalnice iz najnižjih nivojev. Nastavili so tudi monitoring kakovosti načrpane vode. Trenutno je vodooskrba varna in pod nadzorom.

Glede na ogroženost podtalnice, dejansko razpoložljive količine vode iz vseh treh vodnih virov in sušne vremenske napovedi pa Rižanski vodovod opozarja porabnike na varčno in racionalno uporabo vode.

Porabnike se poziva, da:

  • uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene, 

  • povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,

  • skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,

  • obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,

  • upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica.

  • Dosledno varčevanje s pitno vodo daje večjo verjetnost, da prekinitve v dobavi vode ne bodo potrebne.

    Na Rižanskem vodovodu Koper prosimo za strpnost in razumevanje.