Pojdite na vsebino

Sanacija pločnika na Jadranski cesti

V ponedeljek, 25. 1. 2021, so se pričela dela za sanacijo hodnika za pešce (pločnika) izven naselja na odseku Jadranske ceste (državna cesta R2-406/1407) - od Sončnega parka do priključka Oljčne poti, in sicer na levi strani v smeri proti Lazaretu. Dela bodo predvidoma trajala do 24. 2. 2021.

Ker sta Občina Ankaran in DRSI že pristopili k projektu celovite rekonstrukcije Jadranske ceste (državna cesta R2-406/1407, križišče Dekani-Lazaret), ki bo potekala v naslednjih letih, se na omenjenem odseku izvaja le sanacija.

Projekt rekonstrukcije, ki se bo izvajal fazno, pa vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce, križišč, javne razsvetljave, avtobusnih postajališč in hortikulturne ureditve.