Pojdite na vsebino

Sprejet je načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije

Občina Ankaran je, skladno z usmeritvami Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, septembra sprejela Delni načrt zaščite in reševanja Občine Ankaran ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

19. oktobra 2020 je Občina Ankaran prejela Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (verzija 2.0), št. 84200-2/2020/3 z dne 23.7.2020 zaradi covid-19. S tem je poleg državnega avtomatsko aktiviran tudi občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni.