Pojdite na vsebino

Urejanje zelenih površin

Občina bo pristopila k čiščenju in urejanju zelenih površin med uvozom na sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem. Dela se bodo predvidoma izvajala v drugi polovici januarja in v februarju.

Med naseljem Sončni park in Športno rekreacijskim centrom (mandračem) Sv. Katarina se na pobočju pod Jadransko cesto spuščajo terase. Gre za opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča, nekdanje trajne nasade oljk, češenj, fig in drugih sadnih dreves. Trenutno so terase močno zaraščene, oljčniki in druge površine pa poraščene z robido, bambusom, kanelo, robinijo in drugimi (tudi invazivnimi) vrstami, ki so značilne za neobdelane površine.

Občina bo pristopila k čiščenju in urejanju zelenih površin med uvozom na sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem. V ta namen je pripravljen natančen pregled stanja in pridobljen strokovni predlog izvajanja del. Poleg odstranjevanja vegetacije bo izveden tudi odvoz kosovnih in drugih odpadkov, ki so na območju žal številni. S tem bo urejeno eno najbolj zanemarjenih in zaraščenih območij ob Jadranski cesti, pripomoglo bo k večji odprtosti prostora, območje pa bo namenjeno splošni javni rabi. 

Dela se bodo predvidoma izvajala v drugi polovici januarja in v februarju.