Pojdite na vsebino

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran objavlja javno dražbo nepremičnine v lasti Občine Ankaran, ki bo 15. marca 2024 ob 10. uri v prostorih Občine Ankaran na naslovu Regentova 2, 6280 Ankaran.

Predmet javne dražbe je zemljišče s parcelno številko 469/2 k. o. Oltra v izmeri 404 m2. Nepremičnina, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, se prodaja po izklicni ceni 36.900 evrov. Rok za plačilo varščine je do vključno 11. marca 2024.

Besedilo javne dražbe s podrobnimi informacijami o nepremičnini in pogojih sodelovanja na javni dražbi je dostopno tu.