Pojdite na vsebino

Javna objava elaborata lokacijske preveritve za parcele št. 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra

Občina Ankaran objavlja elaborat lokacijske preveritve za parcele št. 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra. Elaborat predstavlja podlago za vgraditev dvigal v stanovanjskih blokih na naslovu Regentova 6-10 in Cahova 10-14.

 Območje lokacijske preveritveObmočje lokacijske preveritveElaborat lokacijske preveritve bo objavljen med uradnimi objavami na spletni strani Občine Ankaran 21 dni. 

V času javne objave je možno na elaborat podati predloge in pripombe, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Ankaran v času uradnih ur, z redno pošto (na naslov Občina Ankaran, Regentova 2, 6280 Ankaran) ali po elektronski pošti na naslov info@obcina-ankaran.si.