Pojdite na vsebino

Javna objava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrt (OPPN) Ankaran hrib

Občina Ankaran skladno s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) obvešča javnost, da je na spletni strani občine objavljen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib (v nadaljevanju osnutek OPPN). Podrobna vsebina osnutka OPPN je na voljo na tej povezavi.

Območje OPPN Ankaran hrib (avtor: Locus)Območje OPPN Ankaran hrib, avtor: Locus d.o.o. 

Postopek priprave OPPN poteka po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

Osnutek OPPN je namenjen zgodnji komunikaciji z javnostjo in pridobivanju predlogov in usmeritev na prostorske ureditve, na podlagi katerih bo osnutek smiselno dopolnjen. Prav tako bo dopolnjen tudi s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora. Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen in obravnavan.

Na objavljeni osnutek je v času javne objave možno podati predloge in usmeritve, ki jih lahko pošljete do vključno petka, 8. marca 2024, po redni pošti na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ali po elektronski pošti na naslov iztok.mermolja@obcina-ankaran.si.