Pojdite na vsebino

Javna objava prostega delovnega mesta: DELOVODJA V, m/ž

Župan Občine Ankaran objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:  Delovodja V, m/ž, šifra delovnega mesta: J035007

Pogoje za prijavo si lahko preberete tukaj.

Rok za prijavo kandidatov: 14. 2. 2024

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta DELOVODJA V (m/ž)«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano.  

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 14. 2. 2024. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 14. 2. 2024 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 014.