Pojdite na vsebino

Javna objava: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi VII/2 (I) (m/ž)

Župan Občine Ankaran objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:  Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi VII/2 (I) (m/ž), šifra delovnega mesta: J017136

Pogoje za prijavo si lahko preberete tukaj.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta »STROKOVNI SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI VII/2 (I) (m/ž)«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 9. 8. 2023. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 9. 8. 2023. 

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 9. 8. 2023 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 051 288 162.