Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in OP bo potekala v prostorih Občine Ankaran, Regentova 2, 6280 Ankaran, in sicer od ponedeljka, 17. 6. 2019 do vključno petka, 19. 7. 2019. Ogled gradiva bo možen od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na tej povezavi.

Obrazec za pripombe - ročno izpolnjevanje SLO/ITA

Obrazec za pripombe - elektronsko izpolnjevanje SLO/ITA