Pojdite na vsebino

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije


Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občinske uprave, Regentova 2, Ankaran, v času uradnih ur, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju Občine Ankaran pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Ankaran, Jadranska c. 66, 6280 Ankaran, ali skeniranega na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo Geodetska uprava RS, predstavila dne 14. oktobra 2019 od 10.00 do 13.00 v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3, Koper.