Pojdite na vsebino

Javna razpis prostega delovnega mesta: ČISTILKA II, m/ž (dve prosti delovni mesti)

Župan Občine Ankaran razpisuje dve prosti strokovno-tehnično delovni mesti ČISTILKA (šifra delovnega mesta: J032001)

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta »ČISTILKA II m/ž«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 31. 5. 2024. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 31. 5. 2024. 

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 31. 5. 2024 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 014.