Pojdite na vsebino

Javni natečaj za delovno mesto: Svetovalec za družbene dejavnosti m/ž

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI m/ž  

(šifra delovnega mesta: C027005)

Rok za prijavo kandidatov je do 11. 1. 2022.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI« m/ž na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 11. 1. 2022. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 11. 1. 2022. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 11. 1. 2022 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).