Javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec m/ž

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC m/ž  

(šifra delovnega mesta: C027010)

Rok za prijavo kandidatov je do 31. 5. 2022.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC«  m/ž na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 31. 5. 2022. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 31. 5. 2022. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 31. 5. 2022 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).