Pojdite na vsebino

Javni natečaj za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA, m/ž

Župan Občine Ankaran objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:  PODSEKRETAR – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA, m/ž, šifra delovnega mesta: C027001

Pogoje za prijavo si lahko preberete tukaj.

Rok za prijavo kandidatov: 14. 2. 2024

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto PODSEKRETAR – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA m/ž«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano.  

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 14. 2. 2024. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 14. 2. 2024 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 014.