Pojdite na vsebino

Javni natečaj za zasedbo prostih delovnih mest v Medobčinski upravi Istre

Mestna občina Koper objavlja javni natečaj za zasedbo:
- petih prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK in
- treh prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR
v Medobčinskem redarstvu v Medobčinski upravi Istre - Amministrazione intercomunale dell'Istria za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Za več informacij sledite povezavi: https://www.koper.si/public_tender/.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Občinski redar« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.