Pojdite na vsebino

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE m/ž

Župan Občine Ankaran objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE m/ž

(šifra delovnega mesta: B017801)

Rok za prijavo kandidatov je do 27. 1. 2023.

Celotno besedilo razpisa, kjer so navedeni vsi pogodi za zasedbo delovnega mesta in navedene priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi, si lahko preberete TUKAJ. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Ankaran in na Zavodu RS za zaposlovanje. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 27. 1. 2023. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 27. 1. 2023, do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).