Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II (m/ž), (šifra delovnega mesta: I017041)

Rok za prijavo kandidatov je do 9. 5. 2020.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za strokovno-tehniško delovno mesto »NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 9. 5. 2020. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 9. 5. 2020. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 9. 5. 2020 do 24. ure.