Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR (šifra delovnega mesta: C027001)

Rok za prijavo kandidatov je podaljšan do 28. 11. 2019.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 20. 11. 2019. Zaradi podaljšanja roka prijave je rok za oddajo pošiljke 28. 11. 2019.


Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 20. 11. 2019. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 20. 11. 2019 do 24. ure. 

Zaradi podaljšanja roka prijave se za pravočasno prijavo šteje prijava oddana na pošto najkasneje 28. 11. 2019. Prijava prejeta na elektronski naslov se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe do 28. 11. 2019 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).