Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto Računovodja II

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto strokovno-tehniško delovno mesto:

RAČUNOVODJA VII/2 (II) (m/ž) (šifra delovnega mesta: J017092)

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »kadrovski razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA II (m/ž) «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 26. 8. 2020. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.


Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 26. 8. 2020. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 26. 8. 2020 do 24. ure.