Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto strokovno-tehniško delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC  V – m/ž (šifra delovnega mesta: J015039)


Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »kadrovski razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC , na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 27. 12. 2019. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.


Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 27. 12. 2019. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 27. 12. 2019 do 24. ure.