Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: strokovni sodelavec VII/2(I) (m/ž)

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto strokovno-tehniško delovno mesto:

Strokovni sodelavec VII/2(I) (m/ž) (šifra delovnega mesta: J017136) v oddelku za razvoj in investicije 


Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »kadrovski razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2-(I) (m/ž) «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 29. 3. 2022. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.


Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 29. 3. 2022. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 29. 3. 2022 do 24. ure.