Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (II) -Vodja režijskega obrata

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto strokovno tehniško delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - VODJA REŽIJSKEGA OBRATA (šifra delovnega mesta: J017137)

Rok za prijavo kandidatov je do 8. 9. 2021.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - VODJA REŽIJSKEGA OBRATA  «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 8. 9. 2021. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 8. 9. 2021. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 8. 9. 2021 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri kandidata bo izdano obvestilo, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročeno obvestilo, da niso bili izbrani.