Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: Višji svetovalec m/ž

Župan Občine Ankaran objavlja prosto uradniško delovno mesto:  Višji svetovalec m/ž (šifra delovnega mesta: C027010)

Pogoje za prijavo si lahko preberete tukaj

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 6. 7. 2023. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 6. 7. 2023. 

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 6. 7. 2023 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 051 288 162.