Javni razpis za društva – Sklep o podaljšanju roka za oddajo zahtevkov

Občina Ankaran je dne 4. 1. 2018 sprejela Sklep o podaljšanju roka za predložitev poročila in računov k Javnemu razpisu za sofinanciranje projektov in programov društev v letu 2017.