Pojdite na vsebino

Javni razpis za prosto delovno mesto: VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

PODSEKRETAR - VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO – m/ž (šifra delovnega mesta: C027001)


Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: kadrovski razpis za delovno mesto »PODSEKRETAR - VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO– m/ž«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 25. 1. 2020. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.


Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 25. 1. 2020. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 25. 1. 2020 do 24. ure.