Pojdite na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 objavlja  

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega v lasti Občine Ankaran

Zainteresirani za nakup nepremičnine naj svoje izjave o interesu oziroma ponudbe občini posredujejo do vključno dne 18. 7. 2023 do 12. ure.